take a dozen

[unable to retrieve full-text content]

take a dozen